Rechtsgebieden

ARBEIDSRECHT

Çakar Advocatuur staat haar cliënten in onder meer de volgende arbeidsrechtelijke kwesties bij:

 • arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregeling
 • arbeidsongeschiktheid / re-integratie
 • ontslagprocedures
 • ontbindingsprocedures
 • ontslag op staande voet
 • loonvordering
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • concurrentiebeding
 • reorganisatie

 

 

BESTUURSRECHT

Bij Çakar Advocatuur kunt u voor de volgende rechtsgebieden binnen het bestuursrecht terecht:

 • bestuursprocesrecht
 • bezwaar en beroep
 • Sociale Zekerheidsrecht / WW-, WIA-, ZW-uitkering of een bijstandsuitkering op grond van de Particaptiewet

ALGEMEEN CIVIELRECHT

Çakar Advocatuur verleent binnen het algemeen civiel recht bijstand in de breedste zin. Hierbij kunt u denken aan het verbintenissenrecht, faillissementsrecht (waaronder zaken op het gebied van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)), incasso- en beslagrecht.

STRAFRECHT

Çakar Advocatuur kan u binnen het strafrecht op verschillende rechtsgebieden van dienst zijn. Hierbij kunt u denken aan geweld, diefstal, delicten op grond van de Opiumwet en verkeersovertredingen.